Skip to main content

Chamber of Commerce and Industry of Slovenia (CCIS) nears 80% Electronic Certification with essCert

Tags
Slovenia
Chamber of Commerce and Industry of Slovenia
CCIS
essCert
electronic Certificate of Origin
eCO
Exporters
freight forwarders
Chambers of Commerce
Digitization
  CCIS ESSCERT CHAMBERS


The Chamber of Commerce and Industry of Slovenia (CCIS) has achieved close to 80% electronic certification via the essCert electronic Certificate of Origin (eCO) solution.

The majority of the Chamber’s Slovenian Exporter and Freight Forwarder members are now electronically submitting their Certificates and supporting documentation directly to the Chamber. The Chamber then digitally reviews, stamps and returns the documents to its members – providing a seamless, practical, secure and cost-effective alternative to cumbersome manually processed COs.

More specifically, since the start of the year and until the end of May 2021, 77.71% of all Certificates of Origin applied for by Slovenian Exporters and Forwarders with CCIS were handled entirely digitally, with the Chamber’s Public Documents Department being the main driver of this paperless uptake.

Commenting on the recent digitization milestone, Ms. Eva Žontar, Director, Chamber of Commerce and Industry of Slovenia, said: “I am very pleased that we can enable Slovenian companies to obtain Certificates of Origin electronically. This was especially important during the time of coronavirus lockdowns, as our customers were able to easily obtain Certificates of Origin and other export documents accompanying the goods. Companies which chose eCOs due to the pandemic restrictions are now continuing to benefit from faster and cheaper electronic processes. Since some countries have already achieved 100% electronic issuance of COs, we look forward to achieving this goal in Slovenia as well.”

Brian Smith, Managing Director, essCert, added: “The CCIS has made major strides in accelerating the rate of electronic COs in Slovenia, driven by the impressive efforts of the Chamber in promoting the service to its members and clients. CCIS is truly becoming a leader amongst Chambers worldwide in helping exporters digitize their trade processes. essCert is proud to support the Chamber’s journey to online COs and we look forward to continuing to assist the Chamber in its goal of reaching 100% electronic certification.”

The Chamber of Commerce and Industry of Slovenia is part of a network of 360+ essCert Chambers of Commerce issuing eCOs out of 20 export countries.

essCert covers CO applications from CCIS as well as any of the 12 regional chambers in Slovenia.

Register to essCert for exports out of Slovenia.
 


Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) izda že skoraj 80% potrdil o poreklu elektronsko preko storitve essCert

Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) izda že skoraj 80% elektronskih potrdil o poreklu blaga preko elektronskega sistema pridobivanja dokumentov essCert (eCO).

Večina članov zbornice in ostalih  podjetij, ki se ukvarja z izvozom, oddaja potrdila o poreklu blaga in ostalo podporno dokumentacijo elektronsko direktno na zbornico. Zbornica nato digitalno pregleda, žigosa in vrne dokumentacijo, ter tako zagotavlja brezhibno, praktično, varno in stroškovno učinkovito alternativo okorni ročni obdelavi potrdil o poreklu blaga.

Podrobneje gledano je GZS 77,71% vseh vlog za potrdila o poreklu blaga slovenskih izvoznikov od začetka tega leta do konca maja 2021 obdelala povsem digitalno. Glavni nosilec brezpapirnega poslovanja je bil oddelek Javne listine pri GZS.

Mag. Eva Žontar, direktorica Javnih listin, GZS, je o nedavno doseženem mejniku na področju digitalizacije povedala: “Zelo sem zadovoljna, da slovenskim podjetjem lahko omogočimo elektronsko pridobivanje potrdil o poreklu blaga. To je bilo še posebno velikega pomena v času zaprtja države zaradi koronavirusa, saj so naše stranke lahko enostavno pridobile potrdila o poreklu blaga in ostalo izvozno dokumantacijo. Podjetja, ki so začela uporabljati e-Potrdila o poreklu blaga v času pandemije, so tudi po koncu omejitev nadaljevala s koriščenjem tega hitrejšega in cenejšega elektronskega procesa pridobivanja dokumentov. Glede na to, da so nekatere države že dosegle 100% elektronsko izdajo potrdil o poreklu blaga, se tudi v Sloveniji veselimo tega cilja v bližnji prihodnosti.”

Brian Smith, izvršni direktor, essCert, je dodal: “GZS je dosegla velik napredek pri pospeševanju uporabe e-Potrdil o poreklu blaga v Sloveniji zahvaljujoč izjemnemu trudu zbornice pri promociji te storitve njenim članom in strankam. GZS resnično postaja vodilna med sorodnimi institucijami po svetu na področju nudenja pomoči izvoznikom pri digitaliziranju njihovih poslovnih procesov. essCert je ponosen na napredek GZS pri elektronskem izdajanju potrdil o poreklu blaga in z veseljem bomo še naprej podpirali GZS na poti do njihovega cilja, 100% elektronske izdaje potrdil.”

Gospodarska zbornica Slovenije je del omrežja več kot 360 gospodarskih zbornic po svetu, ki izdajajo essCert e-Potrdila o poreklu blaga iz 20 držav izvoznic.

essCert podpira vloge za potrdila o poreklu blaga tako GZS kot ostalih 12 regionalnih gospodarskih zbornic v Sloveniji.

Registracija v sistem essCert za izvoz iz Slovenije.

 

Share this article: