Skip to main content

Használati feltételek

Mindazon személyek, akik hozzáférnek a Trade Cert Limited webhelyéhez (a „Trade Cert Limited”, „TradeCert”, „mi” vagy a Trade Cert Limitedet jelenti, amely az essCert márkanév alatt kereskedik), magukra nézve kötelezőnek ismerik el az alábbi felhasználási feltételeket:

Rólunk
A Trade Cert Limited az essDOCS csoport tagja. Az essDOCS Csoport minden tagja különálló vállalat, amely vállalatok különféle területeken, önálló jogi személyekként működnek. 

Tulajdonosi jogok
Eltérő rendelkezés hiányában a TradeCert webhelyen található anyagok, beleértve a szöveget, grafikákat, logókat, gombikonokat, képeket, valós idejű vagy egyéb információkat és tartalmakat, valamint a webhelyen vagy azon keresztül elérhető szoftvereket (a „Tartalom” vagy „Tartalmak”) a TradeCert tulajdonát képezik, és szerzői jog, védjegy és egyéb tulajdonjog védi őket. A Tartalomra vonatkozó minden jog, jogcím és érdekeltség a TradeCert tulajdonában, licence vagy ellenőrzése alatt áll. A kapcsolódó szellemi tulajdonhoz fűződő jogok tekintetében semmilyen engedélyt vagy egyéb jogot nem biztosítanak más személynek, kivéve a Tartalmak számítógépére történő ideiglenes és véletlenszerű letöltését a webhely megtekintése céljából.

Védjegyek
A TradeCert védjegyei, logói, szolgáltatási védjegyei és kereskedelmi nevei nem használhatók a TradeCert előzetes írásos engedélye nélkül. Az engedély iránti kérelmeket e-mailben kell elküldeni a legal@esscert.com címre.

A Tartalom használata
Hacsak másként nem jelezzük egy adott rész, fájl vagy dokumentum vonatkozásában, amely ezen a weboldalon található, csak egy példányt nyomtathat ki a Tartalomból saját személyes, nem kereskedelmi használatra. Nem másolhat, tárolhat sem nyomtatott formában, sem elektronikus visszakereső rendszerben, nem továbbíthat, nem ruházhat át, előadhat, sugározhat, nem publikálhat, reprodukálhat, abból származékos művet hozhat létre, nem jeleníthet meg, terjeszthet, értékesíthet, licencelhet, bérelhet, bérelhet vagy más módon nem ruházhat át. pontját bármely harmadik személynek (beleértve, de nem kizárólagosan az Ön vállalatában vagy szervezetében lévő más személyeket), akár közvetlen kereskedelmi vagy pénzbeli haszonszerzés céljából, akár más módon, a TradeCert előzetes írásbeli engedélye nélkül. Az ilyen engedély iránti kérelmet írásban kell benyújtani, és a következő címre kell elküldeni: legal@esscert.com.

Hibák és pontatlanságok
A TradeCert nem vállal garanciát a Tartalmak pontosságáért, teljességéért vagy naprakészségéért. Ez magában foglalja az árakra, elérhetőségekre vonatkozó információkat. Fenntartjuk a jogot az esetleges hibák vagy hiányosságok kijavítására, valamint a Tartalmak bármikori, előzetes értesítés nélküli megváltoztatására vagy frissítésére.

Előretekintő állítások
Amennyiben a weboldalon vannak előretekintő kijelentések, ezek a TradeCert azon véleményét tükrözik, amikor a jövőbeni eseményekre vonatkoznak, és kockázatoknak és bizonytalanságoknak vannak kitéve. A tényleges eredmények eltérhetnek az ilyen kijelentésekben kifejezettektől, számos tényezőtől függően.

Felelősség kizárása
A Tartalmak a webhelyen vagy azon keresztül a jelenlegi formájukban érhetők el, és a TradeCert nem vállal felelősséget a webhelyen található Tartalmak felhasználásáért. Erőfeszítéseink ellenére előfordulhat, hogy a weboldalon található információk nem teljes körűek, pontosak, naprakészek vagy nem alkalmazhatók az adott eset körülményeire. A TradeCert Csoport, annak igazgatói, tisztségviselői és munkatársai nem vállalnak semmilyen kijelentést vagy garanciát, akár kifejezett, akár törvényben foglaltak szerint, sem pedig maradványokat az információk, vélemények, részvényárfolyam-információk, kutatási információk sorrendjét, pontosságát, teljességét vagy megbízhatóságát illetően, a weboldalon található adatok és/vagy tartalom (beleértve, de nem kizárólagosan bármely harmadik fél vagy adat- vagy tartalomszolgáltató által szolgáltatott információt) („információ”), semmilyen módon nem kötődnek a weboldalon található információkhoz. weboldalt, és nem vállal felelősséget az esetleges pontatlanságokért vagy hiányosságokért. Bármilyen döntést, amelyet ezen az oldalon található információk alapján hoz meg, kizárólag az Ön felelőssége és a saját felelősségére vállalja. A TradeCert nem vállal felelősséget semmilyen közvetlen, közvetett, különleges, következményi vagy egyéb veszteségért vagy kárért, amely a jelen weboldal elérése vagy használata miatt keletkezik.

Hivatkozások a TradeCert webhelyre
A webhely látogatói létrehozhatnak hipertext hivatkozást a TradeCert webhelyre, de csak akkor, ha ez a hivatkozás a http://www.esscert.com/ honlapunkra mutat.

Más oldalakra mutató hivatkozások
Ez a weboldal hivatkozásokat tartalmaz más internetes forrásokhoz. Ezeket a hivatkozásokat jóhiszeműen biztosítjuk Önnek, hogy segítsen azonosítani és gyorsan és egyszerűen megtalálni az Önt érdeklő internetes forrásokat. Ha elhagyja ezt a webhelyet egy itt található hivatkozáson keresztül, az ott megtekintett tartalmat nem a TradeCert biztosítja, és az nem tartozik ellenőrzésünk alá. A TradeCert nem vállal felelősséget az ezeken a webhelyeken található tartalomért, és nem is fejlesztette vagy vizsgálta át azokat. Az a tény, hogy ezeket a linkeket megadjuk, nem jelenti azt, hogy támogatjuk ezen webhelyek bármelyikét vagy mindegyikét, és nem jelez felelősséget részünkről azok tartalmáért; ezeket a hivatkozásokat kizárólag felhasználóink segítésére biztosítjuk. Az Ön felelőssége annak eldöntése, hogy az ezen oldalak bármelyikén elérhető szolgáltatások/termékek alkalmasak-e az Ön céljaira.

A TradeCert tiltja a jogosulatlan hiperszöveges hivatkozások webhelyen való tárolását és a webhelyen keresztül elérhető bármely Tartalom keretbe foglalását. A TradeCert fenntartja a jogot, hogy letiltson minden jogosulatlan hivatkozást vagy keretet, és elhárít minden felelősséget a TradeCert webhelyére mutató vagy onnan származó hivatkozások által elért bármely más webhelyen elérhető tartalomért.

Nincs titoktartás
A hozzánk küldött észrevételek vagy egyéb beadványok nem minősülnek bizalmas információnak, és a TradeCert tulajdonát képezik, beleértve a webhelyen keresztül hozzánk eljuttatott összes szellemi tulajdonra vonatkozó világméretű jogokat.

Cookie-k
Létezik egy „cookieknak” nevezett technológia, amelyet a webhelyek arra használhatnak, hogy a felhasználók testreszabott információkat tároljanak a webhelyről. Egy cookie küldhető a böngészőjébe, amely azután tárolhatja azt az Ön rendszerében. Egyes TradeCert oldalak cookie-kat használnak, hogy jobban ki tudjuk szolgálni Önt, amikor visszatér oldalunkra. A cookie nem kér le semmilyen más adatot az Ön merevlemezéről, és nem rögzíti vagy tárolja az Ön e-mail címét. Beállíthatja böngészőjét, hogy értesítse Önt, ha cookie-t kap, így lehetősége nyílik eldönteni, hogy elfogadja-e azt. Akkor is folytathatja oldalunk böngészését, ha úgy dönt, hogy nem fogadja el a cookie-t.

Adatvédelmi irányelvek
A TradeCert számára ezen a weboldalon keresztül megadott személyes adatok csak az adatvédelmi szabályzatunknak megfelelően (lent) kerülnek felhasználásra.

Versenyvédelmi szabályzat
A TradeCert elkötelezett amellett, hogy fenntartsa a tisztességes és versenyképes gyakorlatot a kereskedelmi és szállítmányozási iparágakban, és betartsa az e célból elfogadott összes vonatkozó versenyvédelmi törvényt. Ennek megfelelően a Weboldal minden látogatójának, aki áttekinti a Tartalmat és részt vesz a TradeCert által szervezett online találkozókon, ideértve a felméréseket, a munkacsoportokat és a workshopokat, tilos megvitatni, megállapodásra jutni vagy olyan információkat terjeszteni, amelyek olyan tevékenységekkel kapcsolatosak, amelyek célja vagy hatása a kereskedelem visszaszorítása vagy hatása. amelyek befolyásolhatják vagy torzíthatják az egyes vállalatok közötti versenyt. Ilyen tevékenységek közé tartozik, de nem kizárólagosan: feltételek, árak vagy díjak rögzítése; bizonyos ügyfelekkel vagy beszállítókkal kapcsolatos megbeszélések; bizonyos ügyfelek vagy beszállítók bojkottálása vagy feketelistára helyezése; ügyfelek, területek vagy piacok felosztása vagy felosztása; vagy más módon a verseny torzítására törekszenek.

Változások a felhasználási feltételekben
A TradeCert fenntartja a jogot, hogy bármikor felülvizsgálja ezeket a feltételeket anélkül, hogy értesítést küldene az ilyen változásokról. Minden alkalommal, amikor felkeresi, ellenőrizze az aktuális szerződési feltételeket, mert a weboldal böngészésével Ön kötelezi magát a legújabb verzióra.

A felhasználási feltételek megsértése
A TradeCert fenntartja a jogot, hogy a jelen feltételek megsértése esetén a törvény és a méltányosság alapján rendelkezésre álló összes jogorvoslatot igénybe vegye, beleértve a jogot, hogy blokkolja a hozzáférést egy adott internetcímről oldalunkra.

Alkalmazandó jog
A weboldal használatára és az onnan történő letöltésekre az angol jog vonatkozik, és a jelen feltételeket és feltételeket az angol jog szerint kell értelmezni. Ön beleegyezik abba, hogy a jelen feltételekből vagy azokkal kapcsolatos, illetve a jelen weboldallal kapcsolatos vitákat az angliai bíróságok kizárólagos hatáskörébe utalja. Abban az esetben, ha a jelen feltételekben foglalt feltételeket vagy azok bármely részét bármely illetékes hatóság érvénytelennek, jogellenesnek vagy bármilyen mértékben végrehajthatatlannak minősíti, az ilyen feltételeket külön kell választani a többi, továbbra is érvényes feltételektől.


Adatvédelmi irányelvek:

A TradeCert webhelyet elérő személyek vállalják, hogy betartják az alábbi adatvédelmi szabályzatot:

A Trade Cert Limited leányvállalataival együtt („mi”, „mi” vagy „TradeCert”) vezető technológiai szolgáltató, és ügyfeleink, leendő ügyfeleink, regisztrált felhasználók, állásra jelentkezők és mások, akikkel üzleti kapcsolatban állunk, ránk bízzák személyes adataikat és személyazonosításra alkalmas információkat („Személyes adatok”), és elvárják tőlünk, hogy ezeket a Személyes adatokat ugyanolyan gondossággal védjük, mint ahogyan a magunkét is. Ez alapvető fontosságú üzletvitelünk szempontjából.

Ez a TradeCert adatvédelmi szabályzat (a „Szabályzat”) leírja és tájékoztatást nyújt arról, hogy milyen gyakorlatot alkalmazunk a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatban, beleértve a személyes adatok gyűjtését, felhasználását, tárolását vagy közzétételét, kivéve, ha speciális adatvédelmi követelmények vonatkoznak egy termékre vagy szolgáltatásra („Szolgáltatás”), és az adott Szolgáltatáshoz külön szabályzatot tettek közzé.

Hatály
Akár adatkezelőként, akár adatfeldolgozóként vagy adatközvetítőként jár el, a TradeCert köteles betartani az összes vonatkozó törvényt és előírást, amelyek a személyes adatok védelmét védik azokban a joghatóságokban, ahol a TradeCert üzleti tevékenységet folytat.

A jelen Szabályzatot időről időre módosíthatjuk, ha ez szükséges vagy tanácsos a szabályozási követelményeknek vagy a legjobb gyakorlatoknak való megfelelés érdekében. A jelen szabályzat legutóbbi módosításának dátuma az oldal tetején fog megjelenni. Ha lényegesen megváltoztatjuk a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos gyakorlatunkat, a jelen Szabályzat helyett frissített szabályzatot teszünk közzé.

Általános meghatározások
Ezek a meghatározások kissé eltérhetnek a helyi adatvédelmi törvényektől függően.

„Személyes információ”: bármely azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó információ, amelyet bármilyen adathordozón rögzítenek, beleértve, de nem kizárólagosan az elektronikus, papíralapú vagy hangfelvételeket. Tartalmazhat olyan információkat, mint a név, cím, születési idő, azonosító számok, pénzügyi információk és bármely más azonosítható személyes adat. A személyes adatok tartalmazhatnak nem azonosítható információkat, amelyek más információkkal kombinálva, amelyekhez a TradeCert valószínűleg hozzáfér, felhasználhatók az egyén azonosítására.

A Személyes adatok által azonosított vagy azonosítható egyénekre „érintettekként” hivatkozunk.

Példák a TradeCert számára releváns személyes adatokra:

 • Ügyfél vagy potenciális ügyfél adatai: Az ügyfél vagy potenciális ügyfél neve, e-mail címe, üzleti címe és a vállalattal kapcsolatos információk. Ezek az információk megtalálhatók a marketing-, levelezési és kapcsolati listákon, vállalati adatbázisokban vagy táblázatokban.
 • Az esemény résztvevőinek és/vagy szponzorainak adatai: Név, e-mail cím, üzleti cím, céggel kapcsolatos információk és hitelkártyaadatok. Ezen információk egy része megtalálható a regisztrációs űrlapokon/profilokon, a résztvevők listáján, a névjegykártyákon, a fényképeken, a videoklipeken, az online közvetítéseken és a versenyeken.
 • Jelentkezők a TradeCertnél: Rendszeresen közzétesszük az elérhető pozíciókat weboldalunk „Karrierek” részében, és összegyűjtjük a szükséges információkat a jelölt képesítésének felméréséhez.

„Feldolgozás”: minden olyan művelet, amelyet a személyes adatokon hajtanak végre, akár automatikus eszközökkel, akár nem, mint például gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tárolás, adaptálás vagy módosítás, visszakeresés, lekérdezés, felhasználás, továbbítással, terjesztéssel vagy más módon hozzáférhetővé tétellel, blokkolása, letiltása vagy megsemmisítése.

Az „Érzékeny személyes adatok” a személyes adatok egy részhalmaza, amelyet érzékeny természetük miatt a törvény vagy a szabályzat úgy minősített, hogy további adatvédelmet igényel. Érzékeny személyes adatok lehetnek többek között faji, etnikai hovatartozás, egészségügyi adatok, biometrikus adatok, vallás, nem, szexuális irányultság, orvosi/egészségügyi adatok, hitelkártyaadatok, táplálkozási követelmények, politikai meggyőződés és bűnügyi múlt.

„Harmadik fél” vagy „Harmadik fél szolgáltató” minden olyan természetes vagy jogi személy, hatóság, ügynökség vagy egyéb szerv, a TradeCert kivételével, amely a személyes adatokat kizárólag a TradeCert nevében és utasításai alapján dolgozza fel vagy tárolja.

A TradeCert adatvédelmi alapelvei
Nagyon komolyan vesszük a személyes adatok adatkezelői, feldolgozói, közvetítői vagy őrzői kötelezettségeinket. Betartjuk a következő adatvédelmi elveket:

1. Értesítés
Értesítést adunk, és ha a törvény előírja, hozzájárulást kérünk, amikor olyan Személyes adatokat gyűjtünk, amelyeket egy Szolgáltatás adminisztrálására és nyújtására használunk fel. Információkat adunk a TradeCert-ajánlatokról, amelyek a vonatkozó jogszabályokkal összhangban relevánsak lehetnek.

(a) Az általunk gyűjtött vagy kapott információk jellege a nyújtott Szolgáltatástól függően változik. A személyes adatokat ésszerű és törvényes módon dolgozzuk fel releváns üzleti célokra. A személyes adatokat addig őrizzük meg, ameddig az szükséges ahhoz a cél(ok)hoz, amely(ek)ből gyűjtötték. Kérjük, hogy csak a kért Szolgáltatás teljesítéséhez szükséges információkat adják meg részünkre.

(b) Személyes adatokat többféle módon gyűjtünk különböző célokra, különösen a következőkre:

 • Cookie-k/Webszerver-naplók: Más kereskedelmi weboldalakhoz hasonlóan weboldalunk szabványos technológiát használ, úgynevezett "cookie-kat" és webszerver-naplókat, hogy információkat gyűjtsön a weboldalunk használatáról. A cookie-k a webböngészőszoftver azon funkciói, amelyek lehetővé teszik a webszerverek számára, hogy felismerjék a webhely eléréséhez használt számítógépet. A cookie-k kis adatdarabok, amelyeket a felhasználó webböngészője a felhasználó merevlemezén tárol. A cookie-kon és a webszerver-naplókon keresztül gyűjtött információk tartalmazhatják a látogatások dátumát és időpontját, a megtekintett oldalakat, a weboldalunkon eltöltött időt, valamint a közvetlenül a weboldalunk előtt és után felkeresett webhelyet. Ezeket az információkat összesített alapon gyűjtjük. Ezen információk egyike sem kapcsolódik Önhöz, mint magánszemélyhez. Természetesen letilthatja a cookie-kat a számítógépén, ha ezt jelzi a böngésző beállításaiban vagy az opciók menüjében. Előfordulhat azonban, hogy weboldalunk egyes részei nem fognak megfelelően működni, ha letiltja a cookie-kat. Ha bármilyen kérdése van a cookie-k letiltásával kapcsolatban, forduljon böngészője szolgáltatójához/gyártójához.
 • Használat nyomon követése: Felügyelhetjük webhelyeink használatát, beleértve a meglátogatott oldalakat és a megtekintett dokumentumokat. A regisztrált felhasználók számára ez az információ a regisztrációs adatokkal együtt kerül tárolásra. Egyedi számozású, és kizárólag arra szolgál, hogy személyre szabott webhelyélményt biztosítsunk a felhasználóknak.
 • Do-Not-Track: Jelenleg rendszereink nem ismerik fel a böngésző „ne nyomon követése” kéréseit. Bizonyos nyomon követés letiltható a cookie-k letiltásával.
 • Direktmarketing: Alkalmanként direkt marketinget alkalmazhatunk új szolgáltatások bevezetésére, amelyek érdeklődésre tarthatnak számot, vagy rámutatnak arra, hogy a felhasználók különböző módokon vehetik igénybe a meglévő Szolgáltatásokat. Ahol a törvény előírja, a személyes adatok közvetlen marketing célú felhasználása előtt hozzájárulást kérünk. Leiratkozási vagy egyéb mechanizmust is biztosítunk, amely lehetővé teszi, hogy leiratkozzon a tőlünk érkező direkt marketing üzenetekről. Szolgáltatásaink természetéből adódóan azonban a felhasználók, akik úgy döntenek, hogy nem kapnak tőlünk direkt marketing üzeneteket, továbbra is megkereshetik fiókunkkal kapcsolatos üzenetekkel, vagy szoftverfrissítésekről vagy kiadások elérhetőségéről szóló értesítésekkel, vagy egyéb kapcsolódó információkkal. adott esetben engedélyezett termékekre.
 • Szolgáltatásnyújtás: Egyes szolgáltatások nyújtása érdekében gyűjthetünk konkrét információkat (kapcsolatfelvételi és egyéb általános információkat), valamint üzleti szükségletekkel és preferenciákkal kapcsolatos információkat, valamint nem azonosítható információkat (például alaprendszer, tartománykiszolgáló, számítógép működése). rendszer vagy webböngésző). Ezeket az információkat akkor gyűjtjük, amikor a jelen Szabályzatban leírt módszerekkel, illetve a vonatkozó jogszabályok által megengedett mértékben más nyilvánosan elérhető eszközökkel (például nyilvánosan elérhető adatbázisokhoz való hozzáféréssel) felveszünk egy ügyfelet.
 • E-mailes figyelmeztetések: A TradeCert webhelyeken vagy a TradeCert mobilalkalmazáson keresztül történő e-mailes riasztásokhoz regisztrációkor kérhetünk e-mail címet. A kért riasztás típusától függően további információk is gyűjthetők. Leiratkozási vagy egyéb mechanizmust biztosítunk annak érdekében, hogy azok a személyek, akik már nem szeretnének tőlünk e-mailes figyelmeztetéseket kapni, leiratkozhassanak.
 • Eseményregisztráció: A TradeCert események regisztrációs folyamatának részeként személyes adatokat gyűjthetünk (például szállodai, étkezési és egyéb utazási preferenciák). Ezeket az információkat kizárólag megerősítési és számlázási célokra, valamint a regisztráció kiszolgálására használjuk fel. Az ilyen információkat beleegyezés nélkül nem adjuk ki harmadik félnek (kivéve a TradeCert esemény adminisztrációjával kapcsolatosan). Nem adjuk bérbe, adjuk el vagy más módon nem adjuk ki ezeket a Személyes adatokat nem eseményhez kapcsolódó küldeményekhez hozzájárulás nélkül.
 • TradeCert webhelyek: A TradeCert webhelyek megkövetelhetik a felhasználóktól, hogy hozzanak létre fiókot és válasszanak jelszót. A jelszavak csak egyéni használatra szolgálnak, és nem oszthatók meg másokkal. Nem adjuk el, béreljük vagy osztjuk meg a TradeCert webhelyeken gyűjtött személyes adatokat, kivéve a jelen Szabályzatban leírtakat. Elhelyezhetünk hivatkozásokat különböző harmadik felek webhelyeire. Nem ellenőrizzük és nem férünk hozzá a felhasználók által más webhelyeken megadott információkhoz. Nem vállalunk felelősséget a nem kapcsolódó webhelyek adatvédelmi gyakorlatáért, amelyekre a TradeCert webhely hivatkozhat. Javasoljuk a felhasználókat, hogy ismerkedjenek meg az ilyen webhelyek adatvédelmi gyakorlatával, mielőtt személyes adatokat adnának meg számukra.
 • Mobil számítástechnikai eszközök: Egyes TradeCert webhelyeket és szolgáltatásokat kifejezetten úgy tervezték, hogy kompatibilisek legyenek a mobil számítástechnikai eszközökkel és azokon használhatók legyenek. Az egyes mobilverziók vagy mobilalkalmazások használatával kapcsolatos információk a felhasználói fiók hitelesítő adataihoz lesznek társítva. A TradeCert webhelyek némelyike lehetővé teszi alkalmazások, widgetek vagy egyéb eszközök letöltését, amelyek mobileszközön használhatók. Ezek az eszközök személyes adatokat továbbíthatnak számunkra (i) a felhasználói fiókokhoz való hozzáférés lehetővé tétele érdekében, és (ii) ezen eszközök használatának fokozása és nyomon követése, valamint új eszközök fejlesztése a minőség javítására.
 • Vásárlások és teljesítés: A szolgáltatások megvásárlásakor bizonyos esetekben további személyes adatok, például hitelkártyaszám és lejárati dátum megadására lehet szükség. Ennek során az adott megrendeléssel kapcsolatban és az adott Szolgáltatáshoz kapcsolódó adatvédelmi gyakorlattal összhangban Személyes adatok gyűjthetők.

2. Választás
Nem osztunk meg személyes adatokat a TradeCerten kívül, kivéve, ha erre engedélyt kaptunk valamelyik ügyfelünk nevében, aki erre felhatalmazott minket a szolgáltatás nyújtása érdekében, vagy a törvény által megengedett vagy megkövetelt módon, vagy a jelen Szabályzatban leírtak szerint.

(a) Csak abban az esetben gyűjtünk, használunk vagy adunk nyilvánosságra Személyes adatokat, ha ehhez hozzájárulásunk van, vagy ha azt a vonatkozó jogszabályok egyébként megengedik. A hozzájárulás bármikor visszavonható a „Jogok” részben leírtak szerint; a hozzájárulás visszavonása azonban befolyásolhatja a kért Szolgáltatások vagy információk biztosításának képességét. Ha ügyfeleink a Szolgáltatásokat arra használják, hogy szolgáltatásokat nyújtsanak ügyfeleiknek, munkavállalóiknak vagy más érintetteknek, és különösen, ha ügyfeleink ügyfelei, alkalmazottai és egyéb érintettjei személyes adatait bocsátják rendelkezésünkre, számíthatunk ügyfeleinkre a beszerzésben. ügyfeleik, alkalmazottaik vagy más érintettjeik hozzájárulása ahhoz, hogy a TradeCert gyűjtse, felhasználja és nyilvánosságra hozza személyes adatait.

(b) A birtokunkban lévő Személyes Adatokat beleegyezés nélkül gyűjthetjük, felhasználhatjuk vagy nyilvánosságra hozhatjuk olyan rendkívüli körülmények között, amelyek életet, egészséget vagy biztonságot fenyegetnek, vagy a törvény által megengedett vagy megkövetelt módon.

(c) A Személyes adatok gyűjtését, felhasználását és közzétételét arra korlátozzuk, amely észszerűen szükséges az azonosított célokhoz, amelyekből az adatokat gyűjtöttük. Nem fogunk gyűjteni, felhasználni vagy nyilvánosságra hozni a rendelkezésünkre bocsátott Személyes Adatokat, kivéve, ha az a Szolgáltatások biztosításához szükséges, amelyek biztosítására szerződést kötöttünk, vagy ha azt a törvény lehetővé teszi vagy megköveteli.

3. Továbbítás
Felelősséggel tartozunk minden, az irányításunk alatt álló vagy rendelkezésünkre bocsátott személyes adatért, beleértve a harmadik fél szolgáltatóknak átadott minden személyes adatot azon szolgáltatások nyújtása céljából, amelyek biztosítására szerződést kötöttünk. Harmadik fél szolgáltatók használatakor szerződéses vagy egyéb biztosítékokat alkalmazunk, hogy hasonló szintű védelmet biztosítsunk.

(a) Komolyan vesszük a személyes adatok védelmére és védelmére vonatkozó kötelezettségünket, és biztosítjuk, hogy Harmadik fél Szolgáltatóink ugyanolyan gondossággal járjanak el, amikor a nevünkben feldolgozzák az információkat.

(b) A TradeCert a jelen Szabályzattal összhangban megoszthat személyes adatokat az essDOCS leányvállalataival vagy kapcsolódó szervezeteivel a Szolgáltatások nyújtása érdekében, feltéve, hogy ezek a kapcsolt vállalkozások vagy kapcsolódó entitások legalább a jelen Szabályzatban meghatározott védelmi szintet alkalmazzák.

(c) Bizonyos támogatások, szoftverfrissítések vagy változtatások végrehajtásához, illetve bizonyos szolgáltatások nyújtásához szükséges lehet a TradeCert harmadik fél szolgáltatói számára a személyes adatokhoz való hozzáférés engedélyezése. Ha igen, a Harmadik fél Szolgáltatók aláírnak egy megfelelő TradeCert titoktartási megállapodást, mielőtt hozzáférnének a Személyes adatokhoz, és kötelesek kezelni ezeket a Személyes adatokat az adatvédelem és az adatbiztonság iránti elkötelezettségünkkel összhangban.

(d) Ha tudomásunkra jut, hogy egy Harmadik Fél Szolgáltató a Személyes Adatokat a jelen Szabályzattal ellentétes módon használja fel, megtesszük a megfelelő intézkedéseket a Személyes adatok ilyen felhasználásának megakadályozására vagy leállítására.

(e) Eleget teszünk a személyes adatok nyilvánosságra hozatalára irányuló kéréseknek, ha a helyi törvények vagy a kormányzati hatóságok jogszabályi kötelezettségnek eleget tesznek, és ahol ez megengedett, előzetesen értesítjük az érintett egyéneket a felfedésről.

(f) Személyes adatokat továbbíthatunk egy tervezett átszervezéssel, eladással, csőddel vagy üzletünk vagy eszközeink egészének vagy egy részének átruházásával kapcsolatban, a vonatkozó jogszabályok által megengedett mértékben. Az ilyen értékesítést vagy átruházást követően az a jogalany, akinek a Személyes Adatokat továbbítottuk, lesz az adatkezelő és kapcsolattartó az ezen információk feldolgozásával kapcsolatos kérdések esetén.

(g) A TradeCert globális vállalkozás. Szolgáltatásaink biztosítása érdekében személyes adatokat továbbíthatunk az adatok eredeti gyűjtésének országától eltérő országokba. Azokban az országokban, amelyekbe a személyes adatokat továbbítjuk, előfordulhat, hogy nem rendelkeznek olyan törvényekkel, amelyek ugyanolyan szintű védelmet biztosítanak a Személyes adatok számára, mint abban az országban, ahol az adatokat eredetileg közölték. Amikor személyes adatokat továbbítunk más országokba, betartjuk a vonatkozó jogi követelményeket, hogy megfelelő biztosítékokat biztosítsunk az átvitelhez, és biztosítjuk, hogy az információkat a vonatkozó jogszabályok által biztosított védelemhez hasonló módon védjük, és összhangban áll a jelen szabályzattal.

(h) A TradeCert az Európai Gazdasági Térségből vagy Svájcból az Egyesült Államokba továbbított személyes adatok védelmére támaszkodik, például az Európai Bizottság és a Svájci Bizottság által jóváhagyott általános szerződési feltételekre.

4. Biztonság
A személyes adatok biztonsága rendkívül fontos a TradeCert számára.

(a) Olyan adatbiztonsági programot valósítunk meg és tartunk fenn, amely megfelelő szabványos adminisztratív, műszaki, fizikai és működési biztosítékokat tartalmaz, amelyek célja:

 • Fenntartani a ránk bízott Személyes adatok biztonságát és titkosságát; és
 • Védje a személyes adatokat a véletlen, jogellenes vagy jogosulatlan megsemmisülés, elvesztés, megváltoztatás, hozzáférés, nyilvánosságra hozatal vagy felhasználás ellen, amely kárt okozhat.

(b) Olyan gyakorlatokat valósítunk meg és tartunk fenn, amelyek célja a személyes adatokhoz való hozzáférés, tárolás és továbbítás biztosítása.

(c) Megfelelő biztonságot tartunk fenn a személyes adatokat tartalmazó iratok selejtezése és megsemmisítése során.

(d) A fenntartott védelem jellege és mértéke megfelel a vonatkozó helyi törvényeknek és előírásoknak.

(e) A személyes adatokhoz való hozzáférést a TradeCert azon alkalmazottaira korlátozzuk, akiknek tudniuk kell ezeket az információkat szolgáltatásaink nyújtásához. Emellett felkészítjük alkalmazottainkat a titoktartás fontosságára, valamint a személyes adatok titkosságának és biztonságának megőrzésére. Vállaljuk, hogy megfelelő fegyelmi intézkedéseket hozunk alkalmazottaink adatvédelmi kötelezettségeinek érvényesítése érdekében.

(f) Protokollokat vezettünk be a jelen Szabályzatnak való folyamatos megfelelés ellenőrzésére, és fegyelmi intézkedések kikényszerítésére azokkal szemben, akik megsértik az adatvédelmi és biztonsági gyakorlatokat. Az adatvédelem megsértésének bejelentéséhez írjon a legal@esscert.com címre.

5. Adatintegritás
Törekszünk arra, hogy a személyes adatok pontosak és naprakészek legyenek; és frissítjük, amikor erre irányuló kérést kapunk, az alábbiakban a „Jogok” részben leírtak szerint.

(a) Ésszerű lépéseket teszünk annak biztosítására, hogy az általunk gyűjtött Személyes adatok pontosak, teljesek és naprakészek legyenek.

(b) Bízunk a kért Szolgáltatások teljesítése érdekében rendelkezésünkre bocsátott Személyes adatok pontosságában és teljességében.

(c) Gondoskodunk arról, hogy a Személyes Adatokon végrehajtandó bármilyen változtatást időben frissítsünk.

6. Jogok
Tiszteletben tartjuk az érintettek azon jogát a vonatkozó jogszabályok alapján, hogy hozzáférjenek, javítsák, frissítsék, töröljék, letiltsák és blokkolják személyes adataikat, amikor erre jogszerűen kérik. Bizonyos körülmények között az érintettnek jogában áll tiltakozni személyes adatainak kezelése ellen; személyes adatainak bármilyen célból történő gyűjtéséhez, felhasználásához vagy nyilvánosságra hozatalához való hozzájárulás visszavonása; és/vagy információt szerezni arról, hogy személyes adatait hogyan használták fel vagy hozták nyilvánosságra.

(a) A legal@esscert.com címre küldött kérés esetén hozzáférést biztosítunk az érintettek személyes adataihoz, és tiszteletben tartjuk az egyéb jogokat (például a hozzájárulás visszavonását).

(b) Az érintett személyes adatait a legal@esscert.com címre küldött kérésre helyesbítjük.

(c) Az érintettek a legal@esscert.com címen is leiratkozhatnak a közvetlen marketingről.

(d) Ha egy ügyfelünk nevében személyes adatokat gyűjtünk, használunk vagy adunk ki, az érintettek személyes adataihoz való hozzáférés iránti kérelmeit az érintett ügyfélhez irányítjuk kezelés céljából, és segítünk ügyfeleinknek a hozzáférési kérelmek megválaszolásában.

7. Végrehajtás
Irányelveink és eljárásaink vannak a jelen Szabályzatban meghatározott adatvédelmi elvek megvalósítására és ellenőrzésére. Eljárást fogadtunk el a személyes adatok kezelésével kapcsolatos irányelveinkkel és gyakorlatainkkal kapcsolatos panaszok és megkeresések fogadására és megválaszolására. Minden személyes adattal kapcsolatos panaszt kivizsgálunk. Ha a panasz indokolt, megtesszük a megfelelő intézkedéseket, beleértve szükség szerint irányelveink és gyakorlataink módosítását. Ha valamelyik ügyfelünk nevében gyűjtünk, használunk vagy adunk ki Személyes adatokat, segítünk nekik válaszolni az ügyfeleik által a nevükben kezelt személyes adatokra vonatkozó kérdésekre és panaszokra. A jelen Szabályzattal vagy a személyes adatok kezelésével kapcsolatos gyakorlatunkkal kapcsolatos kérdéseket vagy panaszokat a legal@esscert.com címre kell küldeni.

8. Hozzájárulás
Bármely Szolgáltatásunknak a jelen Szabályzattal összefüggésben történő használata beleegyezésnek minősül az Ön személyes adatainak gyűjtéséhez, megőrzéséhez, feldolgozásához, harmadik feleknek történő továbbításához és más országokba történő továbbításához, mindezt az itt meghatározott célokkal összhangban. Az érintettek saját elhatározásuk alapján adják meg a személyes adatokat, és jogosultak lehetnek a hozzájárulás visszavonására a fenti „Jogok” részben leírtak szerint.

9. Vegye fel velünk a kapcsolatot
A személyes adatok kezelésével kapcsolatos adatvédelmi irányelveinkkel és gyakorlatainkkal kapcsolatos további információkért forduljon adatvédelmi tisztviselőnkhoz postai úton a következő címre: Marina Comninos, adatvédelmi tisztviselő, TradeCert Ltd, Technology House, Galway Technology Park, Parkmore, Galway, H91 Y602; vagy e-mailben a dpo@esscert.com címre.


Kiegészítés – Adatkezelési szerződés:

1. Bevezetés

1.1 A személyes adatok feldolgozására vonatkozó jelen megállapodás (az „Adatfeldolgozói Szerződés”) szabályozza a Trade Cert Limited által a személyes adatok feldolgozását a kamara és ügynöki szolgáltatást igénybe vevők nevében, és a TradeCert Felhasználási feltételek mellékleteként (fent).

2. Jogszabályok

2.1 Az adatfeldolgozási megállapodás biztosítja, hogy a Trade Cert Limited megfeleljen a vonatkozó adatvédelmi és adatvédelmi jogszabályoknak („Alkalmazandó jog”), beleértve különösen az Általános Adatvédelmi Rendeletet (GDPR) ((EU) 2016/679 rendelet)

3. Személyes adatok feldolgozása

3.1 Cél: A Fő szolgáltatási szerződés szerinti feldolgozás célja a Szolgáltatások Trade Cert Limited általi biztosítása a Fő szolgáltatási szerződésben meghatározottak szerint.

3.2 A Trade Cert Limited által ügyfelei számára nyújtott Trade Cert Limited tanúsítási szolgáltatásokkal összefüggésben a Trade Cert Limited e felhasználók nevében kezeli felhasználói bizonyos kategóriájú és típusú személyes adatait.

3.3 A „Személyes adat” magában foglal „azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó minden információt” a GDPR 4. cikk (1) (1) bekezdése értelmében (a „Személyes adatok”). A Trade Cert Limited által a felhasználói nevében feldolgozott Személyes adatok kategóriáit és típusait az A almelléklet (lent) sorolja fel. Az Adatfeldolgozó csak olyan adatkezelési tevékenységet végez, amely a Trade Cert Limited tanúsítási platformon történő feladatok elvégzéséhez szükséges és releváns. A felek frissítik az A. alfüggeléket, ha olyan változások történnek, amelyek frissítést tesznek szükségessé.

3.4 A Trade Cert Limitednek nyilvántartást kell vezetnie a feldolgozási tevékenységekről a GDPR 32. cikkének (2) megfelelően.

4. Utasítás

4.1 A Trade Cert Limited csak a Trade Cert Limited tanúsítási platform követelményeinek megfelelően járhat el és dolgozhat fel (a továbbiakban: „Utasítás”), kivéve, ha jogszabály előírja, hogy ilyen utasítás nélkül járjon el. A jelen Adatfeldolgozói Megállapodás (DPA) megkötésekor érvényes utasítás szerint a Trade Cert Limited csak a Trade Cert Limited tanúsítási szolgáltatások nyújtása céljából dolgozhatja fel a Személyes adatokat a Főszolgáltatási Szerződésben leírtak szerint.

4.2 A Trade Cert Limited szolgáltatás felhasználói garantálják, hogy a személyes adatokat az adatvédelmi törvények és rendeletek követelményeinek megfelelően dolgozzák fel. A felhasználók személyes adatok feldolgozására vonatkozó utasításainak meg kell felelniük az alkalmazandó jogszabályoknak, és a Trade Cert Limited felhasználók kizárólagos felelősséget vállalnak a személyes adatok pontosságáért, minőségéért és jogszerűségéért, valamint a megszerzésük módjaiért.

4.3 A Trade Cert Limited tájékoztatja a Trade Cert Limited szolgáltatás felhasználóit minden olyan utasításról, amelyről úgy ítéli meg, hogy sérti az alkalmazandó jogot, és nem hajtja végre az utasításokat mindaddig, amíg azokat meg nem erősítették vagy módosítják.

5. A Trade Cert Limited kötelezettségei

5.1 Titoktartás
5.1.1 A Trade Cert Limited minden Személyes adatot szigorúan bizalmas információként kezel. A Személyes adatok nem másolhatók, nem továbbíthatók vagy az Utasítással ellentétes módon kezelhetők, kivéve, ha a Trade Cert Limited szolgáltatást igénybe vevők ehhez írásban hozzájárultak.
5.1.2 A Trade Cert Limited alkalmazottait titoktartási kötelezettség terheli, amely biztosítja, hogy az alkalmazottak a jelen adatvédelmi nyilatkozat szerinti összes Személyes adatot szigorúan bizalmasan kezeljék.
5.1.3 A személyes adatok csak olyan személyek számára lesznek elérhetők, akiknek hozzáférésük van az ilyen személyes adatokhoz a Trade Cert Limited tanúsítási szolgáltatás és a jelen adatfeldolgozói szerződés teljesítéséhez.

5.2 A Trade Cert Limited gondoskodik arról is, hogy a Személyes Adatokat feldolgozó alkalmazottak a Személyes Adatokat csak az Utasításnak megfelelően dolgozzák fel.

5.3 Biztonság
5.3.1 A Trade Cert Limited végrehajtja a jelen Megállapodásban és az Alkalmazandó Törvényben meghatározott megfelelő technikai és szervezeti intézkedéseket, beleértve a GDPR 32. cikkét is. A biztonsági intézkedések a műszaki fejlődés és fejlődés függvénye. A Trade Cert Limited időről időre frissítheti vagy módosíthatja a biztonsági intézkedéseket, feltéve, hogy az ilyen frissítések és módosítások nem eredményezik az általános biztonság leromlását.

5.4 A Trade Cert Limited a Trade Cert Limited szolgáltatás felhasználóinak írásbeli kérésére dokumentációt nyújt a Trade Cert Limited biztonsági intézkedéseiről.

5.5 Az érintettek jogai
5.5.1 Ha a Trade Cert Limited szolgáltatást igénybe vevő kérelmet kap az érintettől az érintett hatályos jog szerinti jogainak gyakorlására, és az ilyen kérelemre adott helyes és jogszerű válasz a Trade Cert Limited segítségét teszi szükségessé, a Trade Cert Limited segítséget nyújt a Szolgáltatás igénybe vevőjének a szükséges információk és dokumentációk megadásával. A Trade Cert Limited-nek észszerű időt kell biztosítani a Trade Cert Limited szolgáltatás felhasználójának az ilyen kérésekben való segítésére, az alkalmazandó jognak megfelelően.
5.5.2 Ha a Trade Cert Limited az érintettől az alkalmazandó jog szerinti jogainak gyakorlására irányuló kérelmet kap, és ez a kérelem a Trade Cert Limited szolgáltatást igénybe vevők személyes adataira vonatkozik, a Trade Cert Limitednek haladéktalanul továbbítania kell a kérje a Trade Cert Limited szolgáltatás igénybe vevőjét, és tartózkodnia kell attól, hogy közvetlenül válaszoljon a személynek (érintettnek).

5.6 Személyes adatok megsértése
5.6.1 A Trade Cert Limited haladéktalanul értesíti a Trade Cert Limited szolgáltatás felhasználóit, ha olyan jogsértés történik, amely a továbbított, tárolt vagy egyéb személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisüléséhez, elvesztéséhez, megváltoztatásához, jogosulatlan nyilvánosságra hozatalához vagy azokhoz való hozzáféréshez vezethet. a Trade Cert Limited szolgáltatást igénybe vevők nevében feldolgozott személyes adatokra vonatkozóan (a „Személyes adatok megsértése”).
5.6.2 A Trade Cert Limited észszerű erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy azonosítsa a jogsértés okát, és megteszi azokat a lépéseket, amelyeket szükségesnek tart az ok feltárására, valamint az ilyen jogsértés megismétlődésének megakadályozására.

5.7 A megfelelőség és az ellenőrzési jogok dokumentációja
5.7.1 A Trade Cert Limited szolgáltatás felhasználójának kérésére a Trade Cert Limited a Trade Cert Limited szolgáltatás felhasználója rendelkezésére bocsát minden olyan releváns információt, amely a jelen adatvédelmi nyilatkozat betartásának bizonyításához szükséges, és lehetővé teszi az auditokat, amelyek során észszerűen együttműködik a Trade Cert Limited szolgáltatást igénybe vevőkkel vagy a Trade Cert Limited szolgáltatást használó által megbízott auditorral. A Trade Cert Limited szolgáltatás felhasználója köteles értesíteni minden lefolytatandó auditról vagy dokumentumellenőrzésről, és észszerű erőfeszítéseket tenni annak elkerülése érdekében, hogy a Trade Cert Limited helyiségeiben, berendezéseiben és üzletében kárt vagy fennakadást okozzon az ilyen audit vagy ellenőrzés során. Bármilyen auditot vagy dokumentum-ellenőrzést észszerű, legalább 30 napos előzetes írásbeli értesítéssel kell végrehajtani, és évente legfeljebb egyszer.
5.7.2 A Trade Cert Limited szolgáltatás felhasználója és/vagy szakértője (auditorja) felkérhető egy titoktartási megállapodás aláírására, amely a Trade Cert Limited számára észszerűen elfogadható, mielőtt a fentiek rendelkezésére állna.

5.8 Adatátvitel
5.8.1 A Trade Cert Limited szolgáltatás felhasználói adatai az Európai Gazdasági Térségen kívüli országokba továbbíthatók, a Trade Cert Limited Certificate Verification webhelyen keresztül történő dokumentumok ellenőrzéséhez. A személyes adatokat minden esetben az Európai Gazdasági Térségen (EGT) belüli tárolási megoldásokon tároljuk, és minden továbbított adatot biztonságosan továbbítunk. Csak azokat a tárolási megoldásokat alkalmazzák, amelyek biztonságos szolgáltatásokat nyújtanak megfelelő biztosítékokkal.

6. Al-feldolgozók

6.1 A Trade Cert Limited általános felhatalmazást kapott harmadik felek bevonására a Személyes adatok feldolgozására („Alfeldolgozók”), a Trade Cert Limited tanúsítási szolgáltatások nyújtásához szükséges módon, anélkül, hogy a Trade Cert Limited szolgáltatástól további írásos, külön engedélyt kapna a Felhasználóktól. Ilyen harmadik felek lehetnek a Trade Cert Limited alkalmazottai, a kereskedelmi kamarák, a konzuli ügynökök és a szállítmányozók.

7. A felelősség korlátozása

7.1 A Trade Cert Limited teljes körű felelőssége a Felhasználóval szemben, függetlenül attól, hogy szerződésben, jogellenes károkozásban vagy egyébben fennáll, a jelen megbízásból eredő vagy azzal bármilyen módon okozott veszteségekért a „ Felelősség” záradék, amely a Szolgáltatási Keretszerződésben szerepel.

7.2 A jelen Adatfeldolgozási Megállapodás egyetlen rendelkezése sem mentesíti a Trade Cert Limited-et a GDPR szerinti közvetlen felelősségei és kötelezettségei alól.

8. Időtartam

8.1 Az Adatfeldolgozói Szerződés a Szolgáltatási Főszerződés megszűnéséig marad érvényben.

9. Adatvédelmi tisztviselő

9.1 A Trade Cert Limited adatvédelmi tisztviselőt nevez ki, ha ezt az adatvédelmi törvények és rendelkezések előírják.

10. Felmondás

10.1 A Szerződés lejártát vagy megszűnését követően a Trade Cert Limited törli vagy visszaadja a Trade Cert Limited szolgáltatás felhasználójának a birtokában lévő összes személyes adatot a Szerződésben meghatározottak szerint, kivéve, ha az Adatfeldolgozót az alkalmazandó jogszabályok vagy a Trade Cert megköveteli. A Korlátozott Tanúsítási Szolgáltatás auditálási célja a Személyes adatok egy részének vagy egészének megőrzése (ebben az esetben a TradeCert észszerű intézkedéseket tesz annak érdekében, hogy megakadályozza a Személyes adatok további feldolgozását). Az ilyen személyes adatokra továbbra is a jelen adatvédelmi nyilatkozat feltételei vonatkoznak.


A. alfüggelék:

1. Személyes adatok

1.1 A Trade Cert Limited a következő típusú személyes adatokat dolgozza fel a Trade Cert Limited tanúsítási szolgáltatásaival kapcsolatban:

1. Az Adatkezelő munkatársainak a hitelesítési szolgáltatáshoz szükséges adatai:

 1. Név
 2. Üzleti cím
 3. Email cím
 4. Telefonszám
 5. Szkennelt aláírások


2. Az érintettek kategóriái

2.1 A Trade Cert Limited az érintettek alábbi kategóriáira vonatkozó személyes adatokat dolgoz fel az Ügyfél nevében:

 1. Kereskedelmi kamarák és konzuli ügynökök alkalmazottai, akik a Trade Cert Limited tanúsítási szolgáltatás regisztrált felhasználói.
 2. Exportőrök és szállítmányozók alkalmazottai, akik a Trade Cert Limited tanúsítási szolgáltatás regisztrált felhasználói.


Jelen szabályzat eredetileg angol nyelven készült. A magyar és az angol változat közötti bármely eltérés vagy ellentmondás esetén a szabályzat angol nyelvű változata az irányadó.